CẤU TRÚC 3 MÔN SỞ RA ĐỀ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CẤU TRÚC

             LONG AN                                                                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC  2017 – 2018

                                                                             Môn: Ngữ văn

 

– Thang điểm : 10

– Hình thức : Tự luận

 Kiểm tra học kì 1:

I/ Đọc – hiểu:

 1. Tiếng việt : 3,0 điểm
 • Lí thuyết -> Bài tập
 • Bài tập -> Lí thuyết
 • Trọng tâm chương trình ngữ văn 9(phần TV): các phương châm hội thoại, cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp, sự phát triển của từ vựng, thuật ngữ, trau dồi vốn từ, các phép tu từ từ vựng.
 1. Văn: 2,0 điểm.

Dạng câu hỏi: Chép thuộc lòng thơ, hoàn cảnh sáng tác, nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa ( của một văn bản hoặc đoạn trích).

 • Trọng tâm: văn học trung đại và hiện đại.

III/ Làm  văn: 5,0 điểm ( HS chọn 1 trong 2 đề)

Văn tự sự đời thường và tự sự văn học.

(Chú ý: không ra đề văn bản đọc thêm, văn bản nhật dụng,văn học  nước ngoài, chương trình địa phương.)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     NỘI DUNG ÔN TẬP

             LONG AN                                                                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC  2017 – 2018

                                                                             Môn: TOÁN

 

 1. ĐẠI SỐ:

*Chương I:

-Điều kiện xác định của .

-Hằng đẳng thức

-Tính giá trị của biểu thức có chứa căn bậc hai.

-Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

*Chương II:

-Hàm số y=ax+b (a≠0): Xác định hàm số. Tính chất đồng biến, nghịch biến.

-Đồ thị hàm số y=ax+b (a≠0): Cách vẽ, hệ số góc, vị trí tương đối của hai đường thẳng, tính độ dài đoạn thẳng,…

 1. HÌNH HỌC:

*Chương I:

-Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

-Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

-Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

*Chương II:

-Mối quan hệ giửa dây – đường kính – khoảng cách từ tâm đến dây.

-Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn, đường tròn với đường tròn.

——HẾT——

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CẤU TRÚC

             LONG AN                                                                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC  2017 – 2018

                                                                   Môn: Tiếng Anh (hệ 7 năm)

                                               

 

 

Đề kiểm tra học kì I năm học 2017-2018 môn Tiếng Anh 9 (7 năm)  gồm 2 phần: Phần nghe-nói (2 điểm) và Phần đọc-viết (8 điểm).

 • Phần nghe-nói (2 điểm) giao cho các trường tự ra đề;
 • Phần đọc-viết (8 điểm) có cấu trúc như sau:

Part I. Reading.

Phần này  có 10 câu,  gồm có 2 bài đọc theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 phương án lựa chọn (A, B, C, or D),  gồm các dạng bài tập sau:

 1. Read the text and choose the best answer (A, B, C, or D) to complete each sentence. (4 questions)
 2. Read the text and choose the best answer (A, B, C, or D) to complete each space. (6 spaces)

Part II. Use of English

Phần này có 14 câu, theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 phương án lựa chọn (A, B, C, or D),  gồm các phần sau:

– Verb forms or tenses.(4 questions)

–  Prepositions and connectives. (4 questions)

– Word forms. (2 questions)

– Vocabulary. (2 questions)

– Conversational exchanges/ communication. (2 questions)

Part III. Writing

Phần này kiểm tra các điểm ngữ pháp sau:

 • Wish sentences
 • Passive voice
 • Reported speech
 • Conditional sentences (type 1)
 • Tag questions
 • Adverb clauses of result

Phần này có 8 câu,  gồm các dạng bài tập sau:

– Finish the second sentence so that it means the same as the first. (4 questions)

– Make complete sentences from the prompts. (4 questions)

 

HẾT


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CẤU TRÚC

             LONG AN                                                                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC  2017 – 2018

                                                                  Môn: Tiếng Anh (hệ 10 năm)

                                               

 

 

Đề kiểm tra học kì I năm học 2017-2018 môn Tiếng Anh 9 (10 năm)  gồm 2 phần: Phần nghe-nói (2 điểm) và Phần đọc-viết (8 điểm).

 • Phần nghe-nói (2 điểm) giao cho các trường tự ra đề;
 • Phần đọc-viết (8 điểm) do Sở GD&ĐT ra đề, có cấu trúc như sau:

Part I. Reading.

Phần này  có 10 câu,  gồm có 2 bài đọc theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 phương án lựa chọn (A, B, C, or D),  gồm các dạng bài tập sau:

 1. Read the text and choose the best answer (A, B, C, or D) to complete each sentence. (4 questions)
 2. Read the text and choose the best answer (A, B, C, or D) to complete each space. (6 spaces)

Part II. Use of English

Phần này có 14 câu, theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 phương án lựa chọn (A, B, C, or D),  gồm các phần sau:

– Verb forms or tenses.(4 questions)

 • Word forms: 2 questions
 • Conversational exchanges/ communication: 1 question
 • Connectives, prepositions and phrasal verbs: 4 questions
 • Vocabulary: 2 questions
 • Pronunciation: 1 question

Part III. Writing

Phần này kiểm tra các điểm ngữ pháp sau:

– Phrasal verbs

– Wishes for the present

– Passive voice: Impersonal passive

– Comparison of adjectives and adverbs

– Reported speech

– Complex sentences

– Adj + to infinitive

– Adj + that clause

Phần này có 8 câu,  gồm các dạng bài tập sau:

– Finish the second sentence so that it means the same as the first. (4 questions)

– Make complete sentences from the prompts. (4 questions)

 

HẾT