KẾ HOẠCH PHÒNG CHÓNG VIRUT CORONA

http://c:\Users\Admin\Downloads\thongdiepcoronathong bao nghi hoc

hinh 1hinh 2

20200206_135219

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ Thừa, ngày 4 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra của trường THCS Thị trấn

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona gây ra; Công văn số 409/UBND-VHXH ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường các biện pháp phòng chống liên quan các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 28/01/2020 của UBND tỉnh về việc Phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh Long An và Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTG ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 691/UBND-VX ngày 31/01/2020 của UBND huyện Thủ Thừa về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Kế hoạch số 244/KH-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 99/ KH- PGDĐT ngày 4/02/2020 của Phòng Giáo dục và đào tạo Thủ Thừa

Trường THCS Thị Trấn Thủ Thừa xây dựng Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích
 • Nắm chắc tình hình, chỉ đạo nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh , phụ huynh học sinh của trường.
 • Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) trong nhà trường và toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
 • Thực hiện việc phòng chống có hiệu quả theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và chỉ đạo của cấp trên.
 1. Yêu cầu
 • Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh của trường được quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện đảm bảo đạt các yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
 • Tất cả CB, GV, NV nhà trường không được chủ quan với công tác phòng, chống dịch bệnh; phải chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh của đơn vị, phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn.
 • Kịp thời tham mưu đề xuất với lãnh đạo địa phương và ngành giáo dục để có các biện pháp xử lý về diễn biến tình hình của dịch bệnh.
 1. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 2. Công tác thông tin, tuyên truyền
 • Triển khai các nội dung hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cho CB, GV, NV, học sinh và phụ huynh học sinh về biện pháp phòng chống bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước khử khuẩn trước khi vào lớp học, ăn uống đủ chất để đảm bảo đủ sức khỏe, hạn chế đến chỗ đông người… Không giấu bệnh, khi cơ thể có các biểu hiện bất thường nên đến khám ở các cơ sở y tế để được hướng dẫn và điều trị.
 • Nhà trường cung cấp đầy đủ thông tin để phụ huynh học sinh không bị hoang mang và chủ động phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh; kịp thời nắm bắt và cung cấp thông tin có liên quan dịch bệnh cho Phòng GD&ĐT, Chính quyền và các cơ quan chức năng ở địa phương.
 • Trong buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường tổ chức tuyên truyền cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
 • Nhà trường thông tin kịp thời các nội dung có liên quan và các thông báo của ngành trên website của trường
 1. Phòng ngừa, ngăn chặn các nguồn gây ô nhiễm môi trường, khu ô nhiễm
 • Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiến hành phun thuốc diệt khuẩn, tẩy trùng 100% trường lớp và các thiết bị dạy học. Mở cửa sổ thông thoáng các phòng học.
 • Hạn chế tổ chức các hoạt động mang tính chất vui chơi tập thể với số đông học sinh; đồng thời tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh về việc không nên đến những nơi tập trung đông người.
 1. Thực hiện công tác quản lý của đơn vị
 • Thành lập ban chỉ đạo thực hiện việc phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCĐ, CBQL, GV, NV của trường; phân công lịch trực đảm bảo trực 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật thông tin và theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh.
 • Rà soát và nắm danh sách học sinh hoặc học sinh có người thân trở về từ những nơi có vùng dịch và từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
 • Đối với các học sinh có biểu hiện viêm phổi cấp do chủng mới của virns corona, nhà trường đề nghị phụ huynh cho các em nghỉ học và chuyển ngay đến bệnh viện kiểm tra và báo cáo kết quả cho nhà trường. Những trường hợp này, nhà trường sẽ có kế hoạch cho học sinh học bù để đảm bảo chương trình.
 • Có biện pháp phối hợp với phụ huynh để quản lý học sinh trong thời gian tạm nghỉ học, đề nghị phụ huynh học sinh thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và sức khỏe của con em thông qua giáo viên chủ nhiệm các lớp.
 1. Thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
 • Trường thành lập Ban Chỉ đạo, có cơ cấu trưởng ban đại diện CMHS vào ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tổ chức triển khai đến đội ngũ giáo viên, nhân viên; phân công giáo viên đảm bảo trực 24/24 ( có QĐ thành lập BCĐ, danh sách phân công trực kèm theo). Thường xuyên kiểm tra và nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
 • KINH PHÍ

Trong quá trình thực hiện, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động tại đơn vị, nếu có phát sinh mới về kinh phí sẽ tham mưu phòng GDĐT báo cáo lãnh đạo huyện xử lý cụ thể.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra là công việc hết sức cấp bách đòi hỏi phải có sự quyết liệt và phối hợp nhiều lực lượng để đem lại kết quả cao. Do vậy Nhà trường cần phải nghiêm túc và triệt để trong việc chấp hành các quy định về chuyên môn và tập trung thực hiện các giải pháp sau:

 • Đẩy mạnh biện pháp thông tin, truyên truyền trong đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh, PHHS các cấp học và nhân dân về công tác phòng chống bệnh viêm phổi cấp.
 • Thực hiện tốt việc liên hệ với gia đình học sinh thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp và nhiều kênh thông tin khác như viễn thông, mạng xã hội…
 • Thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày (trước 16 giờ) bằng email về Phòng GD&ĐT (longan@moet.edu.vn). Ngoài ra khi có diễn biến khác thường, kịp thời báo cáo cho Ban chỉ đạo của Phòng GD&ĐT và chính quyền địa phương.
 • Trên đây là Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra của trường THCS Thị trấn Thủ Thừa./.

Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 • PGD-ĐT huyện (báo cáo);
 • UBND Thị Trấn ( báo cáo)
 • Trạm Y tếThị trấn (phối hợp);
 • BGH ;
 • Lưu: VT

 

PGD-ĐT  THỦ THỪA             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :                                                         Thủ Thừa , ngày   4 tháng  02  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ  đạo thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona gây ra

Căn cứ vào Thông tư số 12 / 2011/ TT BGD – ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Trung học;

Căn cứ Kế hoạch số 244/KH- SGDĐT ngày 4/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona gay ra;

Căn cứ kế hoạch số 99/KH-PGDĐT, ngày 4/02/2020 của Phòng Giáo dục và đào tạo Thủ Thừa  về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona gay ra;

Căn cứ QĐ số 3704/ QĐ – UBND  ngày 12 tháng11 năm 2018 của UBND Huyện Thủ Thừa về việc kéo dài  thời gian giữ chức vụ đối với CBQL trường học;

Căn cứ vào tình hình đội ngũ giáo viên- nhân viên trường THCS Thị Trấn Thủ Thừa,

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng , chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gay ra của trường THCS Thị trấn Thủ Thừa  gồm các ông (bà) có danh sách kèm theo
 Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại trường. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do trưởng ban phân công.

 Điều 3. Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận :                                                        HIỆU TRƯỞNG
– Như điều 3
– Lưu

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUS CORONA GÂY RA

( Kèm theo QĐ số     ngày 4 tháng  02 năm 2020)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ TRONG HĐ GHI CHÚ
1 Lê Thị Tuyết Linh Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Bé Hoanh PHT-BTCB P. Trưởng ban trực
3 Nguyễn Thị Thúy Hồng P. Hiệu trưởng P.trưởng ban -TH
4 Đnh Phước Hùng     GV-CTCĐ Thành viên
5 Nguyễn Thị Thu Cầm  Gv -BT CĐ Thành viên
6 Nguyễn Thị Lệ Xuân GV TPT Đội Thành viên
7 Lương Thị Lúp NV YT Thành viên
8 Ông Trịnh Ngọc Đáng Trưởng ban ĐDCMHS Thành viên
9 Nguyễn Ngọc Khá NVBV Thành viên

 

  Tổng kết:  Có 09 (chín)thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona gay ra của trường THCS Thị trấn Thủ Thừa./.

 

PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 Thủ Thừa, ngày 5 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc thực hiện kế hoạch phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra

Căn cứ  Kế hoạch số 99/ PGDĐT ngày 4 tháng 02 năm 2020 của Phòng giáo dục và đào tạo Thủ Thừa vviệc phòng chống, dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

Trường THCS Thị trấn Thủ Thừa báo cáo việ thực hiện kế hoạch phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra của trường như sau:

 1. Về đặc điểm tình hình:

a/ Tình hình Giáo viên- nhân viên:

Tổng số GV-NV: 68 trong đó có 48 nữ chia ra BGH: 03; NV: 5 (KT, VT, YT, BV, PV); Giáo viên 60;  trường có 7 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng; có 01 chi bộ đảng với 35 đảng viên trong đó chính thức 32 đảng viên, dự bị 03 đảng viên.

b/ Tình hình học sinh: Tổng số lớp là 35, tổng số học sinh đầu năm là 1465, đến nay còn 1455 trong đó chuyển đi 01, bỏ học 09 học sinh.

 1. Nội dung và kết quả thực hiện:

              1/ Ngay sau khi nhận được Thông báo số 236/TB-SGDĐT ngày 02/02/2020 của Sở giáo dục và Đào tạo, trường đã ra thông báo số 13/TB-THCSTT ngày 2/2/2020 về việc cho học sinh của trường nghỉ học.

2/ Chỉ đạo các đồng chí Bảo vệ, phục vụ tổ chức mở cửa các phòng học, phòng chức năng cho đoàn phun thuốc khử trùng vào ngày 02/02/2020

3/ Tổ chức cuộc họp Hội đồng sư phạm lúc 7 h30 ngày 3/2/2020. Tại cuộc họp Hiệu trưởng đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBNED tỉnh, địa phương về phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Đồng thời giao giáo viên chủ nhiệm thông tin đến từng phụ huynh học sinh của lớp mình chủ nhiệm thời gian nghỉ học, yêu cầu PHHS quản lý con em tại nhà, không để tụ tập đến nơi đông người, theo dõi sức khỏe của con em trong thời gian nghỉ học. Khi con em có biểu hiện sốt, nghi dịch bệnh, phụ huynh theo dõi và đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời, đồng thời thông tin cho GVCN hoặc Văn phòng nhà trường qua số điện thoại 02723865195.

4/  Tổ chức phân công đội ngũ giáo viên, nhân viên trực 24/24 tại trường (có danh sách trực kèm theo).

5./ Tổ chức cho 4 giáo viên phụ trách giảng dạy môn Tin học trực tiếp vệ sinh 02 phòng Tin học sạch sẽ (do phòng máy vi tính nên đoàn phun thuốc khử trùng không phun xịt 2 phòng này).

6/. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại Quyết định số 14/QĐ-THCSTT ngày 4/2/2020 và xây dựng kế hoạch số 15/ KH-THCSTT về việc thực hiện phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

7/ Ban giám hiệu, các thành viên trong tổ văn phòng đảm bảo tốt giờ giấc làm việc trong thời gian học sinh nghỉ học, báo cáo kịp thời  về Phòng GD&ĐT

8/ Đến giờ này chưa có thông tin phản ánh về việc GV,NV, HS có dấu hiệu lạ liên quan đến dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện việc phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra của trường THCS Thị trấn Thủ Thừa./.

Nơi nhân:                                              HIỆU TRƯỞNG

 – Phòng GD&ĐT (b/c)

– Lưu (VT)