KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

PGD&ĐT THỦ THỪA                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

:

Số: 113/KH-TT                                                           Thủ Thừa,  ngày  18   tháng 9 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

 

Năm học 2018-2019 có ý nghĩa quan trọng: là năm thứ  ba triển khai Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X; Nghị quyết Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020; Năm học Ngành Giáo dục và đào tạo tiếp tục  tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/ TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chương trình số 37-CTr/TU của Tỉnh ủy “Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; năm học tiếp tục triển khai các cuộc vận động  lớn của ngành: cuộc vận động: “Hai không”với 4 nội dung; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;  việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thân thiện học sinh tích cực”.

Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của PGD&ĐT Thủ Thừa, tập thể giáo viên, học sinh Trường THCS Thị Trấn Thủ Thừa đề ra kế hoạch năm học 2018-2019 như sau:

 1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

Năm học 2017-2018, tập thể thầy, trò Trường THCS Thị Trấn Thủ Thừa đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm học, kết quả đạt được thể hiện tóm tắt ở các mặt sau:

 1. Kết quả đạt được:

1/ Tập thể thầy cô giáo phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện tay nghề, thực hiện tốt qui chế chuyên môn của Ngành, không có trường hợp giáo viên vi phạm qui chế chuyên môn, đạo đức nhà giáo.

2/ Làm tốt công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, là một trong những tiêu chí quan trọng trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt của nhà trường, là nền tảng cho việc “Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

3/ Xây dựng tốt lực lượng giáo viên giỏi làm nồng cốt cho phong trào thi đua 2 tốt trong nhà trường. Phong trào phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi được duy trì tốt. Số lượng giáo viên và cán bộ quản lý đăng ký phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, CSTĐ được giữ vững. Qua kết quả thi giảng cũng như hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm, cuối năm trường đề nghị về trên công nhận 65 LĐTT;  9 CSTĐCS; 02 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 11 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 30 Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường; 5 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường. Đặc biệt có 01 sáng kiến được tỉnh công nhận

4/ Cùng với phong trào giáo viên giỏi thì đội ngũ học sinh giỏi cũng được nhà trường quan tâm bồi dưỡng ngay từ đầu năm học. Ở năm học 2017-2018 thực hiện sự chỉ đạo của Ngành về việc giảng dạy các môn tự chọn, chủ đề tự chọn, Trường đã tổ chức cho các lớp K6;7 học môn tin học tự chọn 100%, K8;9 học tự chọn chủ đề bám sát. Đặc biệt đã tổ chức dạy thêm trong nhà trường đúng theo thông tư số 17 của BGD-ĐT; QĐ 44 của UBND Tỉnh Long An và hướng dẫn 2480 của Sở GD-ĐT Long An.

Kết quả cuối năm học số lượng học sinh được xếp loại học sinh giỏi là: 601/1374  đạt tỉ lệ 43.74% tăng 1.86% so với năm trước.

Phong trào học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh được duy trì và có nâng lên về số lượng:

– Tổng số học sinh giỏi cấp Huyện là 98

– Tổng số học sinh giỏi cấp Tỉnh là 34

Số lượng học sinh giỏi cấp huyên, tỉnh giảm so năm học trước do Sở GD-ĐT Long An, Phòng GD&ĐT Thủ Thừa đã bỏ các cuộc thi qua mạng Internet.

5/ Chất lượng giáo dục đào tạo:

Kết quả cuối năm học:

– Tổng số học sinh lên lớp kể cả sau thi lại là1367/1374 tỉ lệ 99.49% tăng 1.2 % so với năm học trước.

– Có 330/330 = 100% học sinh lớp 9 được xét công nhận tốt nghiệp THCS.

– Năm học 2017-2018: Tổng số học sinh được tuyển vào lớp 10 THPT Thủ Thừa, THPT Chuyên Long An là 274/330 học sinh dự thi chiếm tỉ lệ  83.03%, số còn lại xin vào hệ GDTX. Hiện tại còn 12 học sinh chưa rút hồ sơ (cao hơn  năm học trước 6 hồ sơ).

6/ Ngoài ra nhà trường còn tham gia đầy đủ các phong trào của Huyện, địa phương phát động như:

–  Tham gia HKPĐ cấp Huyện 2 đợt đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhất bóng đá cấp huyện; giải 2 bóng đa cấp tỉnh (cúp Cần Tiến đạt).

– Tham gia thi tiếng hát dưới mái trường cấp Huyện đạt giải  nhất toàn đoàn

– Tham gia Hội trại Hoa phượng đỏ đạt giải A vẽ tranh và giải A Văn nghệ.

– Tham gia thi thiết kế GA sử dụng bảng tương tác đạt 3 giải cấp huyện và 1 giải cấp tỉnh (giải 3)

– Tham gia thi thiết kế giáo án Elearning đạt 4 giải cấp huyện và 01 giải cấp tỉnh ( Khuyến khích)

– Tham gia hội thi Sáng tạo KHKT dành cho Học sinh trung học đạt giải 3 cấp huyện.

7/ Để đạt được những kết quả nổi trội như trên, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể giáo viên, học sinh còn có sự quan tâm lãnh đạo đúng mực của các cấp lãnh đạo huyện, lãnh đạo địa phương đặc biệt nhất là sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban đại diện Cha mẹ học sinh và các mạnh thường quân trong công tác tiếp sức học sinh đến trường. Tổng số tiền và hiện vật nhà trường vận động được để giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó trong  năm 2017-2018 tương đương 64.005.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu lẻ năm ngàn đồng ). Ngoài ra Ban đại diện CMHS trường đã hỗ trợ các phong trào VN, TDTT, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2017-2018 với số tiền 79 triệu đồng.

 1. b. Những hạn chế:

– Tỷ lệ bỏ học mặc dù có gảm dưới tỉ lệ quy định nhưng vẫn còn ở mức cao và thiếu tính bền vững (0.94%), số học sinh bỏ học trong vẫn còn mặc dù đã giảm so với năm học trước (Còn 11 học sinh bỏ học trong hè giảm 4 HS so năm học trước)

– Chế độ bồi dưỡng cho giáo viên dạy BDHSG còn hạn chế.

–  Vẫn còn một số học sinh lơ là trong học tập, ý thức tổ chức kỷ luật kém. Từ đó kết quả học tập thấp, chán nãn và bỏ học. Trong năm học có 13/1390 học sinh bỏ học tỷ lệ 0.94% (cao hơn năm học trước 0.17%).

– Cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn: thiếu phòng chức năng như phòng học tiếng Anh, phòng âm nhạc, mỹ thuật, phòng công nghệ, phòng thiết bị,  phòng Giáo viên, thiếu phòng để phụ đạo học sinh yếu, kém….

– Đội ngũ giáo viên thiếu so với tỉ lệ cho phép, giáo viên còn dạy quá số tiết quy định (tăng giờ) ảnh hưởng đến kinh phí hoạt động của trường.

– Đội ngũ nhân viên thiếu: không có nhân viên văn thư, thiết  bị, thư viện

– Trường chưa có hàng rào kiên cố mặt sau ảnh hưởng đến việc bảo quản cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường.

– Việc sử dụng thiết bị dạy học bảng tương tác mặc dù có nâng lên so với năm học trước nhưng chưa đạt hiệu quả, số tiết sử dụng chưa nhiều; số lượng giáo viên sử dụng thành thạo còn hạn chế.

 1. c. Bài học kinh nghiệm:

– Tập thể đoàn kết, cán bộ giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

– Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp, sử dụng thiết bị dạy học đầy đủ, giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, nâng cao chất lượng giờ lên lớp.

– Tổ chức và quản lý tốt việc dạy ngày chất lượng cuối năm nâng lên rõ rệt.

– Có cơ sở vật chất tốt, BGH có phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên trong công tác bồi dưỡng HSG ngay từ đầu năm, có sắp xếp TKB, có kiểm tra thường xuyên đồng thời có hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng thì chất lượng HSG sẽ được nâng lên.

– Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục: Vận động các mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường, giúp trường duy trì sĩ số, hoàn thành BHYT trong nhà trường.

– Tổ chức nhiều phong trào thi đua trong học tập, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu trường bạn giúp học sinh gắn bó với trường lớp.

– Phối kết hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể địa phương, Ban đại diện CMHS thường xuyên chất lượng giáo dục đạo đức học sinh được nâng lên.

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2018-2019:
 2. Tình hình học sinh năm học 2018-2019:
KHI S LP S HC SINH
6 10 423/214
7 9 370/182
8 8 343/164
9 8 317/170
TNG CNG 35 1453/730

 

 

 

 

 

 

 

So với năm học trước số lớp tăng 02 và tăng 63 học sinh (Năm trước tổng số học sinh đầu năm là 1390).

So với danh sách đầu năm còn 09 học sinh chưa ra lớp (giảm 6 học sinh so năm học trước).

 1. Tình hình GV – CNV:

Tồng số GV – CNV: 67 Chia ra:

BGH:  03

NV:  05 ( KT,VT, BV, YT, PV)

GVPC: 01 (làm việc cho PGD-ĐT)

Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 57 (Trong đó không tính  GV TPT; GVPC)

Tỉ lệ bố trí GV/lớp: 57/35 = 1.63. Tất cả GV đều đạt chuẩn và trên chuẩn là  45/57= 78.94%.  Hiện tại còn thiếu 3 Giáo viên  ở  các môn Ngữ văn; Tiếng anh; GDCD và 3 nhân viên Thư viện, thiết bị.

 1. Tình hình cơ sở vật chất , thiết bị dạy học:

Năm học 2018-2019 trường có 18 phòng học đủ để dạy cho 35 lớp, học 1ca/ ngày trong đó có sử dụng 01 phòng học cũ quá hạn sử dụng để học.

Có các phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh; 2 phòng Tin học; 01 phòng thư viện; 01 phòng thiết bị; 01 phòng truyền thống; 01 phòng nghe nhìn; 01 Phòng làm việc của BGH; 01 phòng hành chánh; 01 phòng y tế (phòng tạm).

Thiết bị dạy học tương đối đầy dủ theo danh mục tối thiểu của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Với đặc điểm nêu trên, năm học 2018-2019 trường có những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học như sau:

a/ THUẬN LỢI:

– Được sự quan tâm chỉ đạo của PGD Thủ Thừa, sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ nhiệt tình của ban đại diện cha mẹ học sinh

– Đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, đa số có tay nghề vững.

– CSVC một phần được tu bổ, trang thiết bị dạy học từng bước được bổ sung đáp ứng cơ bản cho việc giảng dạy, trường có tổ chức dạy các môn tự chọn tạo điều kiện cho học sinh củng cố, ôn luyện kiến thức.

– Tập thể GV-NV nhiệt tình, có kinh nghiệm tốt trong giảng dạy nhất là trong công tác BDHSG, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp trong lúc khó khăn, đau ốm.

– Trường đã được đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&DĐT đánh giá đạt cấp độ 3.

b/ KHÓ KHĂN:

– Diện tích khuôn viên quá chật, không có sân chơi, bãi tập, thiếu phòng học đúng quy cách (Học sinh ở 1 lớp còn học ở các phòng học cũ đã xuống cấp).

– Phòng vi tính mặc dù đã được trang cấp cuối năm 2016 là 20 máy tính nhưng hư hỏng nhiều ảnh hưởng đến việc học Tin học của học sinh đầu năm học (chỉ còn 6 máy sử dụng được, trường đang hợp đồng sửa chữa).

– Giáo viên lớn tuổi về hưu nhiều trong năm, phân công chuyên môn có thay đổi ảnh hưởng một phần đến chất lượng học tập của học sinh nhất là những tháng đầu năm học, lực lượng giáo viên bổ sung chưa kịp thời.

– Sân trường do cất lâu nền thấp, bị ngập nước khi  mưa to do đường thoát nước  rút chậm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

– Một bộ phận PHHS đời sống còn khó khăn đồng tình cho con em nghỉ học để lao động tăng thu nhập cho gia đình và ý thức chuyên cần, việc xác định động cơ, thái độ học tập  của một bộ phận học sinh còn hạn chế mặc dù tỉ lệ HS bỏ học trong hè có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (còn 9 học sinh bỏ học  trong hè 2018).

– Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia còn gặp khó khăn do chưa đảm bảo về CSVS (Mặc dù đã được thông qua thiết kế, bản vẽ về đầu tư CSVC cho trường năm 2019; 2020)

 III. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019:

 1. Mục tiêu chung và nhiệm vụ trọng tâm:

1.Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” gắn với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, Nghị quyết Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ XI.

 1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.
 2. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với  giáo dục gia đình và cộng đồng; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình sách giáo khoa khoa mới nhất là đối với lớp 6; Thực hiện tốt việc dạy học 2 buổi/ ngày đối với K6; 9; đảm bảo việc dạy thêm học thêm đúng quy định.
 3. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
 4. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập THCS. Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp đối với học sinh K9 trong trường học; bước đầu phân công giáo viên làm tốt công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.
 5. Tiếp tục thực hiện dạy học Tiếng Anh theo chương trình mới từ K6-K9 của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các trường công lập trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2008-2020.
 6. Các nhiệm vụ cụ thể:
 7. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
 8. Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 2773/SGĐĐT- GDTrH ngày 30/10/2017 của Sở GD-ĐT Long Anvề việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, trong đó tập trung vào các nội dung:
 9. Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lắp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.
 10. Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong sách giáo khoa thành một số bài theo chủ đề, nhằm tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/ nhóm chyên môn phải được Hiệu trưởng phê duyệt và báo cáo PGD-ĐT Thủ Thừa trước khi thực hiện.
 11. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá và Công văn số 2115/ SGD-ĐT-GDTrH ngày 7/10/2015 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn tạm thời về việc đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học từ năm học 2015-2016, trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên “nghiên cứu bài học” và đánh giá giờ dạy của giáo viên.
 12. Xây dựng kế hoạch dạy 2 buổi/ ngày đối với khối 6; 9, mỗi ngày không quá 8 tiết theo công văn 7291/BGD-ĐT-GDTrH ngày 1/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ ngày đối với các trường THCS, THPT. Nội dung dạy học và hoạt động giáo dục tăng cường cần tập trung vào việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với năng lực và năng khiếu của từng nhóm đối tượng nhằm phát triển năng lực học sinh, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh.

Chỉ tiêu: 100% học sinh K6; K9 học 2 buổi/ ngày (tổ chức từ ngày 1/10/2018)

Lưu ý khi có đủ cơ sở vật chất sẽ tiến hành dạy ngày ở hết các khối lớp.

 1. Củng cố và tăng cường công tác đào tạo học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, nâng dần chất lượng giảng dạy, học tập:
 2. a) Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh:

           – Phát động phong trào Hội thi học sinh giỏi, tuyên truyền thể lệ và nội dung các cuộc thi đến toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tạo điều kiện học sinh tham gia các sân chơi lành mạnh.

– Tổ chức thi chọn HSG cấp trường ở các môn văn hóa K9, MTCT k6;7;8;9 trong tháng 9/2018.

– Tổ chức bồi dưỡng đội học sinh giỏi các môn văn hóa K9, Giải toán trên máy tính cầm tay; Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật,  TDTT, Văn nghệ….đảm bảo tham gia đầy đủ các môn, các hoạt động Văn nghệ, TDTT do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Nhà Thiếu nhi huyện, tỉnh tổ chức.

– Tuyên truyền vận động tất cả học sinh trong trường tham gia Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tổ chức hằng năm.

 1. b) Phụ đạo học sinh yếu, kém, giảm tỷ lệ bỏ học, nâng hiệu quả đào tạo:

– Ngay từ đầu năm học, căn cứ vào kết quả  học tập của học sinh năm qua xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém. Học sinh yếu, kém sẽ được giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thông báo kết quả cho cha mẹ học sinh thường xuyên. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh không đủ điều kiện lên lớp, xét tốt nghiệp THCS cuối năm do thiếu thông tin giữa giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh.

– Tổ bộ môn thống nhất nội dung phụ đạo cho HS yếu, kém phù hợp với thực tế, không tổ chức phụ đạo chung theo lớp học. Đặc biệt đối với học sinh K9 đảm bảo sĩ số học sinh ở các buổi học ngày, tăng cường chất lượng các buổi phụ đạo chống điểm liệt trong các cuộc thi.

–  Nắm chắc tình hình,tìm hiểu nguyên nhân từng trường hợp HS bỏ học nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số, tăng hiệu quả đào tạo.

– Kịp thời báo cáo danh sách học sinh bỏ học về PGD-ĐT, UBND Thị trấn định kỳ hằng tháng.

– Tổ chức dạy môn học tự chọn Tin học cho HS khối 8: 04 lớp  (175 HS), khối 9: 3 lớp (108HS). Riêng khối 6, khối 7 học Tin học 100%.

– Tổ chức dạy chủ đề tự chọn bám sát K8;9 ở các môn Toán, Hoá (K8); Toán, Lý (K9) mỗi môn 01tiết/ tuần.

– Kiểm tra, quản lý giờ dạy phụ đạo của học sinh như giờ chính khóa.

– Phối hợp tốt giữa PHHS và giáo viên chủ nhiệm lớp qua việc vận động tốt PHHS tham gia dịch vụ nhắn tin qua ĐTDĐ của VNPT.

 1. c) Tăng cường ôn tập cho HS lớp 9 thi  tuyển sinh lớp 10 ngay khi kết thúc năm học:

– Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 và ôn tập thi tuyển sinh 10 ngay sau khi hoàn thành chương trình cấp học.

– Có kế hoạch ôn tập và phân công cụ thể trình lãnh đạo PGD-ĐT cấp phép.

– Có kế hoạch phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, vận động tốt PHHS cho con em tham gia ôn luyện, chi trả kịp thời cho Giáo viên dạy đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường và đúng theo quy định của trên.

Chỉ tiêu:     Tham gia đầy đủ các Cuộc thi do ngành GD-ĐT tổ chức

Hạn chế học học sinh bỏ học dưới 1%; học sinh lưu ban dưới 2%

100% học sinh K9 tham gia ôn tập

4.Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

Tạo điều kiện cho GV Tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực Tiếng Anh trong hè.

Trường THCS Thị Trấn Thủ Thừa tiếp tục dạy học theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” cụ thể  triển khai chương trình này ở 14 lớp gồm: 05 lớp 6,  03 lớp 7, 03 lớp 803 lớp 9 với tổng cộng 572 học sinh.

Tổ trưởng chuyên môn, BGH kiểm tra việc sử dụng bảng tương tác đã được Sở giáo dục và đào tạo trang cấp một cách hiệu quả tránh lãng phí

Chỉ tiêu: Toàn bộ GV Tiếng Anh đều đạt chuẩn B2 trở lên; Tất cả giáo viên đều sử dụng được bảng tương tác ở các thao tác cơ bản. Riêng giáo viên Tiếng Anh phải thành thạo hơn trong việc sử dụng bảng tương tác.

5.Thực hiện hoạt động Giáo dục hướng nghiệpphân luồng học sinh sau TNTHCS.

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong nhà trường thông qua các tiết hướng nghiệp mỗi tháng. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương.

– Thực hiện đầy đủ chương trình hướng nghiệp cho học sinh K9,

– Phối hợp với các trường Cao đẳng, Trung cấp Nghề, Trung cấp Chuyên nghiệp trực tiếp tư vấn việc lựa chọn nghề nhằm giúp học sinh chọn được nghề phù hợp trình độ, năng lực, hoàn cảnh gia đình của mình (Tháng 4; 5/2019).

Chỉ tiêu: 100% học sinh K9 tham gia các tiết hướng nghiệp và nghe tư vấn nghề nghiệp ở cuối năm.

 1. Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy các cơ sở giáo dục, thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; phòng chống HIV/ AIDS; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông… theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thống kê đối với các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/UBND của UBND tỉnh Long An về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh.

 1. Giáo dục hòa nhập: Trường tiếp tục tập huấn cho giáo viên các tài liệu về giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật. Tuy nhiên hiện tại trường không có đối tượng học sinh khuyết tật.
 2. Tổ chức tốt tuần “Sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới lồng ghép với nội dung ôn tập đầu năm theo công văn số 1840/SGD-ĐT-GDTrH ngày 30/7/2018 của Sở GD-ĐT; quan tâm đối với lớp 6 nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền mục đích ý nghĩa của ngày khai giảng; Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc, hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát trong các buổi Lễ chào cờ đầu tuần đúng theo nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

Hướng dẫn ôn luyện bài thể dục giữa giờ theo quy định. Duy trì tốt nền nếp tập thể dục mỗi ngày.

9/ Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

– Thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường cho học sinh bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm, hiểu biết tâm sinh lý học sinh cấp học. Giáo viên tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho cha, mẹ học sinh và học sinh để giúp các em định hướng tương lai, định hướng nghề nghiệp và vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.

– Giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức như: tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trong việc phòng chống tai nạn đuối nước.

– Xây dựng, triển khai kế hoạch tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh; Tăng cường các phương pháp giáo dục học sinh cá biệt hiệu quả.

– Tiếp tục thực hiện mô hình phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương cùng Ban đại diện CMHS giáo dục đạo đức học sinh chưa ngoan; thành lập “Hộp thư vì tương lai bè bạn”…

– Tổ chức học sinh tham gia xây dựng và chấp hành nội quy nhà trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện nội quy trường, lớp.

– Tạo điều kiện cho Ban phụ trách đội thành lập góc giáo dục biển, đảo cho học sinh ở phòng truyền thống nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức về biển, đảo quê hương, cùng ý chí bảo vệ chủ quyền vùng biển Tổ quốc.

– Theo dõi thường xuyên hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự trường học, nhằm hỗ trợ tốt việc ổn định nền nếp học sinh.

* Có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể:

– GVBM: theo dõi hành vi đạo đức học sinh trong tiết dạy, trao đổi với PHHS, GVCN, BGH những trường hợp cá biệt.

– GV thư viện: Giới thiệu, tuyên truyền, cung cấp tư liệu cho HS, Đảng viên  Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hỗ trợ chương trình phát thanh măng non cho TPT.

– Ban Giám hiệu, Ban phụ trách đội: thực hiện kiểm tra nền nếp, vệ sinh trường lớp thường xuyên trong tuần.

– GV môn GDCD; TPT: phụ trách dạy kiến thức ATGT, xây dựng Kế hoạch, tổng hợp báo cáo về trên nội dung về ATGT, ANTT trường học.

– GV phụ trách công tác chữ thập đỏ, y tế trường học: thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo, chăm sóc sức khỏe học sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục HS ý thức tốt về bảo vệ môi trường, thực hiện các báo báo về vấn đề này.

– Tổ trưởng chuyên môn, BGH tăng cường kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, công nghệ theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; Chú trọng giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục tình yêu gia đình, yêu quê hương.

Hiệu trưởng giao Chi đoàn Giáo viên hướng dẫn học sinh tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành đối với học sinh lớp 9 vào cuối năm học.

10/ Phối hợp trung tập văn hóa thể thao và học tập cộng đồng thị trấn Thủ Thừa phát động tuần lễ “hưởng ứng học tập suốt đời” và tổ chức ngày đọc sách hiệu quả, triển khai chương trình “mắt sáng học hay” theo tài liệu của Bộ GD&ĐT.

 1. II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra,đánh giá:
 2. Về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học:
 3. a) Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học

– Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGD-ĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; CV số 5555/BGD-ĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ GD và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng.

– Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.

– Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh.

– Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu.

– Giáo viên hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

– Tuyên truyền vận động giáo viên tham gia “Hội thi tự làm đồ dùng dạy học”, Hội thi GVCN lớp giỏi cấp huyện, cấp tỉnh”

– Phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2018-2019 chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam” 20/11/2018

– Trong hoạt động thao giảng, dự giờ, mỗi giáo viên chọn ít nhất 2 tiết/học kỳ để thực hiện đổi mới PPDH có ứng dụng công nghệ thông tin có mời tổ chuyên môn dự để đánh giá.

          b/  Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

c/ Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Liên Bộ GD-ĐT, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

d/ Tiếp tục tổ chức các hội thi văn nghệ, cắm hoa, thể dục thể thao, tham quan du lịch nhằm thu hút học sinh tham gia phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh, nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học.

 1. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá.

          – Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

– Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp, đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập, đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

– Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết,  cuối học kỳ theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết; Thông hiểu; Vận dụng và Vận dụng cao.

– Hiệu trưởng tổ chức kiểm duyệt tất cả các loại đề kiểm tra: 15 phút, 1 tiết, học kì, trước khi giáo viên tổ chức kiểm tra. Duy trì việc kiểm tra 1 tiết đề chung ở các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh ở K8;9. Đề kiểm tra 15′, 1 tiết, HK các môn Trường ra đề theo tỉ lệ 4:6 (4 điểm dành cho trắc nghiệm; 6 điểm cho tự luận. Riêng kiểm tra 1t trở lên cần sử sụng phần mềm trộn đề kiểm tra với 16 câu trắc nghiệm).

– Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm nhận xét về hạnh kiểm của học sinh vào học bạ ở phần ghi của mình.

– Môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và được trình bày chính kiến của bản thân về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

– Giáo viên bộ môn tiếp tục xây dựng “Nguồn học liệu mở” ngân hàng câu hỏi, bài tập, ma trận đề kiểm tra thường xuyên, định kỳ, học kỳ phù hợp với đối tượng học sinh, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của Bộ Giáo dục; Sở GD&ĐT; chỉ đạo giáo viên, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng”Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề về dạy học tích hợp, liên môn, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

* Tổ chức ra đề kiểm tra học kì:

– Tổ chức kiểm tra, thi nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh của Trường.

– Tổ chức ra đề kiểm tra học kì chung cho toàn trường.

– Tăng cường ôn tập cho học sinh K9 dự thi tuyển 10 thông qua việc xin cấp phép dạy thêm vào cuối tháng 5/2019

Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp, hình thức  kiểm tra đánh giá.

III. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý:

          1/ Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

          – Tiếp tục cử giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn đầu năm do Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT tổ chức và tổ chức lại cho trường đầy đủ. Chú trọng việc tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông mới.

– Tiếp tục tham mưu cấp trên bố trí đủ GV-NV trên cơ sở đề án vị trí, việc làm của đơn vị. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý kế cận; chú trọng công tác phát triển Đảng; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

– Tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối”.

– Tiếp tục triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn cán bộ quản lý mới, chuẩn giáo viên đã ban hành gắn với việc thực hiện đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp dạy học.

– Thực hiện đảm bảo, kịp thời các chính sách đối với nhà giáo và CBQL, chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện bảo hiểm xã hội cho giáo viên, hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh thuộc diện chính sách.

– Tiếp tục tạo điều kiện cho GV Tiếng anh tham gia các lớp bồi dưỡng để đáp ứng việc triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới trong các trường phổ thông. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu đội ngũ Giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường (PMIS, EMIS,…) theo quy định của Bộ.

– Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

 1. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục:

– Phát huy vai trò đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong bố trí, sắp xếp và sử dụng  giáo viên, nhân viên xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn, năng lực tự bồi dưỡng chuyên môn, tự nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.Tiếp tục thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo và các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05/CT-TW

– Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia các lớp đại học để nâng cao năng lực chuyên môn đồng thời tham gia học tin học, ngoại ngữ để có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán nhà trường.

– Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp THCS.

– Chủ động rà soát chuyên môn gốc của đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo giáo viên dạy đúng chuyên môn đào tạo. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đồng chí phụ trách các bộ phận: Đội, Thư viện, Thiết bị, Y tế, Chữ thập đỏ, Văn nghệ, TDTT trong nhà trường.

Biện pháp:

– Phát huy vai trò tổ trưởng chuyên môn trong công tác quản lý sinh hoạt chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà trường, đảm bảo mỗi môn học đều tổ chức hội thảo để trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT, nhất là việc kiểm tra đánh giá ở bộ môn Tiếng Anh…

– Đổi mới nội dung trong sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; sử dụng có hiệu quả trang “trường học kết nối” trong sinh hoạt tổ chuyên môn: mỗi giáo viên phải sử dụng tài khoản của mình để tham gia sinh hoạt chuyên môn trên trang Web này.

– Phân công thành viên Ban Giám hiệu luân phiên dự họp cùng các tổ chuyên môn. Thực hiện tốt việc họp giao ban định kỳ hàng tháng với các tổ trưởng chuyên môn (Thứ 5 tuần 2 của tháng).

– Duy trì tốt lịch họp chủ nhiệm hàng tháng. Trong họp có nhận định đánh giá đầy đủ về công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm các lớp. Thực hiện tốt việc tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm tham gia các lớp tập huấn ở các nội dung có liên quan đến công tác chủ nhiệm.

– Thành lập tổ tư vấn tâm lý cho học sinh.

– Duy trì tốt việc kiểm tra sổ sách của các bộ phận, Giáo viên chủ nhiệm.

– Tiếp tục thực hiện tốt việc thiết kế chương trình sinh hoạt chủ nhiêm, Sinh hoạt dưới cờ.

– Mỗi cán bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên và học sinh xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác dưới cờ; trong chi bộ, ký cam kết thi đua về thực hiện an toàn giao thông, ANTT..

– Cộng điểm thi đua đối với các giáo viên học nâng cao trình đô, học tin học ngoại ngữ (Có bằng hoặc chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ)

 1. Phát triển mạng lưới trường, lớp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.
 2. Phát triển mạng lưới trường, lớp:

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016-2020 của huyện, của Đảng ủy thị trấn; Tham mưu với lãnh đạo thị trấn, huyện đầu tư xây dựng mới phòng học, phòng chức năng giai đoạn 2016-2020 nhất là thi công công trình các phòng chức năng (2019; 2020).

Tham mưu với lãnh đạo Thị trấn, huyện  xin cơ sở trường THPT Thủ Khoa Thừa; xin bàn ghế học sinh từ Trung tâm giáo dục Thường xuyên huyện để đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày cho toàn thể học sinh.

Xin chủ trường của huyện thanh lý các phòng học đã xuống cấp để trả lại mặt bằng cho việc đầu tư xây dựng năm 2019.

 1. Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

Kết hợp với các đoàn thể trong trường, sửa chữa cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị bàn ghế HS và GV phục vụ cho năm học mới.

Chỉ đạo các bộ phận, các tổ trưởng chuyên, Tổ văn phòng có kế hoạch bảo quản tốt CSVC nhà trường, sửa chữa các cơ sở vật chất, trang thiết bị hư hỏng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả CSVC, trang thiết bị hiện có.

Trong năm học 2018-2019 trường thực hiện các công việc sau:

+ Sửa lại hệ thống đèn, quạt trong các  phòng học. Sửa chữa máy vi tính bị hư ở các phòng máy vi tính (phòng máy được cấp năm 2016 là 20 máy đã hư 14 máy).

+ Thay mới la phong 5 phòng học đã bị tróc (có nguy cơ sập la phông khi mưa giông).

+ Bổ sung thêm 10 máy vi tính thay thế các máy đã hư không sử dụng được.

+ Gắn hệ thống kính chống tạt ở khu phòng máy vi tính, khu làm việc BGH.

+ Tráng hoàn chỉnh phần sân đường phía sau dãy 12 căn.

+ Bổ sung một số thiết bị dạy học từ các tổ chuyên môn.

+ Mua thêm 5 chậu và 5 cây kiểng lớn.

+ Bổ sung 150-200 bản sách tham khảo cho thư viện đặc biệt sách hướng dẫn công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

* Thư viện – Thiết bị:

Tiếp nhận, bổ sung các loại sách – thiết bị và đăng ký kịp thời cho đội ngũ GV-HS sử dụng.

Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện – thiết bị ngay từ đầu năm học để phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học.

Sắp xếp kho chứa sách, kệ trưng bày sách và bố trí phòng đọc GV và học sinh.

Phòng thiết bị bố trí hợp lí. Tất cả các loại phòng: thư viện, thiết bị, bộ môn, phòng thực hành, phải có đủ hồ sơ quản lí theo quy định.

Thường xuyên sửa chữa, bổ sung mua sắm trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho việc dạy và học. Thực hiện tốt việc sử dụng thiết bị dạy học hiện có và có kế hoạch bảo quản tốt.

* Tài chính:

Tiếp tục thực hiện tốt việc dự toán thu, chi học phí, kế hoạch chi ngân sách nhà nước cho các hoạt động trong năm học, đảm bảo công khai, dân chủ, thống nhất trong các bộ phận. Tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các qui định của Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Thực hiện tốt việc xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở kinh phí được giao. Đảm bảo thực hiện chế độ miễn giảm học phí và đề nghị cấp bù học phí theo quy định của Nhà nước.

Nghiêm túc thực hiện các khoản thu theo quy định. Các khoản vận động theo hình thức xã hội hóa phải được thực hiện theo Công văn số: 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra việc quản lý ngân sách nhà nước và các khoản thu trong nhà trường, nhất là việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân.

Thực hiện tốt các chính sách ưu tiên, hỗ trợ con thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với đất nước, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật thông qua phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ học bổng trong các tổ chức xã hội, trong cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực của xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo.

Kết hợp tốt với Hội Cựu giáo chức và Hội khuyến học Thị trấn Thủ Thừa, Ban đại diện CMHS trong việc giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

 1. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia:

Tiếp tục thực hiện tốt việc duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy, cập nhật đầy đủ hồ sơ sổ sách theo các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia tại thông tư số 47/TT /BGD-ĐT.

Tham mưu với lãnh đạo các cấp đầu tư CSVC để sớm đạt trường chuẩn (dự kiến cuối năm học 2019-2020)

Trường chưa đủ về cơ sở vật chất để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn 4). Có mẫu báo cáo kèm theo

Biện pháp:

– Hằng năm trường chủ động lập dự toán kinh phí sửa chữa mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học trình lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo phê duyệt.

–  Tổ thu thường xuyên nhắc nhỡ học sinh đóng học phí, ra lai và đăng nộp kịp thời, báo cáo tiến độ mỗi tháng cho Hiệu trưởng.

–  Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyên truyền vận động phụ huynh chưa nhiệt tâm đóng góp nhằm tạo công bằng trong công tác thu.

–  Vận động giáo viên, học sinh tặng sách cho TV đảm bảo nguồn sách cho thư viện, giữ vững thư viện tiên tiến.

– Bộ phận kế toán, thủ quỹ thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách kế toán, đảm bảo đầy đủ chế độ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh diện chính sách.

– Tổ chức thường xuyên các buổi lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây trồng, hợp đồng thợ chăm sóc, tỉa kiểng các bồn hoa, chậu kiểng đảm bảo phát triển tốt, bổ sung thêm các chậu kiểng lớn.Trang trí lại lớp học, tăng cường xanh hóa lớp học, xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp. Mỗi học sinh tự giữ gìn, bảo quản bàn ghế, tài sản của lớp, của trường (đầu năm có bản kê khai tình hình bàn ghế, cuối mỗi học kỳ, cuối năm học có đánh giá tình hình bảo quản bàn ghế, dụng cụ được trang cấp của lớp)

– Tiếp tục vận động quyên góp sách giáo khoa cũ để giúp học sinh nghèo thiếu sách GK.

 1. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục:

– Tiếp tục củng cố Ban chỉ đạo PCGD-XMC. Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, năm của BCĐ … Tăng cường công tác hướng nghiệp nghề cho học sinh khối 9 nhất là những em có hoc lực trung bình trở xuống để hạn chế tình trạng bỏ học bậc trung học.

– Để thực hiện tốt công tác phổ cập GDTHCS và PCGDTrH thì phải làm tốt công tác phổ cập ngay từ trong nhà trường, chính vì vậy nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo việc duy trì sĩ số HS trên lớp, giảm đến mức thấp nhất tình trạng lưu ban, bỏ học. Bên cạnh đó cần thực hiện tốt công tác phân luồng HS sau khi tốt nghiệp THCS, nhằm định hướng nghề nghiệp cho các em, nhất là những em có học lực TB, yếu.

– Tăng cường công tác giảng gia của giáo viên chủ nhiệm, đẩy mạnh phong trào Đoàn đội, qua đó tăng cường hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, tham quan du lịch … để thu hút các em cùng hoạt động trong nhà trường, hạn chế học sinh bỏ học.

– Đối với nhà trường phải quán triệt tinh thần “Một hội đồng, hai nhiệm vụ” cho đội ngũ giáo viên để nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của người thầy trong việc giảng dạy. Kiên quyết chống tình trạng HS ngồi nhầm lớp, chạy theo thành tích từ những lớp đầu cấp để tránh áp lực cho những lớp sau này.

– Đẩy mạnh công tác huy động học viên ra lớp PCGDTHCS nhất là học viên lớp 9 để củng cố tiêu chuẩn 2b.

*  Lộ trình đạt chuẩn năm 2018.

– Công tác phổ cập GDTHCS: đạt chuẩn mức độ 2 (có 92% thanh niên độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS trở lên).

– Công tác phổ cập GDTrH: Duy trì đạt chuẩn năm 2018.

 1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

– Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của Ngành GD thực hiện Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo NQ số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủ, Chương trình số 37-CTr/TU ngày 09/6/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch số 768/KH-UBND của UBND tỉnh Long An về việc “Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Long An” đến đội ngũ Giáo viên, nhân viên, học sinh. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm 2019 của nhà trường.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị theo NĐ 04-NĐ/CP; thực hiện tốt  công khai các khoản thu, chi trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường, công khai công tác tuyển sinh vào lớp 6, công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị… đồng thời tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và kiểm tra giám sát đồng thời kêu gọi sự quan tâm và đồng thuận của toàn xã hội đối với hoạt động của nhà trường.

– Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011;

– Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, QĐ 44/QĐ-UBND về Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An đặc biệt chú ý  quản lý tốt việc dạy thêm trong nhà trường.

– Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,…;        Tiếp tục thực hiện sổ gọi tên ghi điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử đối với các trường cấp trung học trên phạm vi toàn tỉnh. Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra, quản lý, sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm đúng quy định.

– Vận động đội ngũ CB- giáo viên đăng ký học Tin học CCA, CCB; Ngoại ngữ CCA,CCB (Có cộng điểm khuyến khích trong thi đua) để có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và đáp ứng tốt yêu cầu về công tác thi đua của đơn vị. Rà soát và cấp tài khoản cho giáo viên, học sinh nhằm thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn trên trang ” trường học kết nối”.

– Vận động đội ngũ giáo viên nhiệt tình tham gia các hội thi thiết kế giáo án tương tác bằng phần mềm ActivInspire, hội thi thiết kế giáo án điện tử Elearning cấp huyên, tỉnh năm học 2018-2019

– Vận động mỗi cán bộ giáo viên tạo cho mình ít nhất một địa chỉ mail đồng thời cập nhật đủ số điện thoại di động để tiện trong việc nhắn tin trao đổi thông tin.

.           VIII. Công tác thi đua, khen thưởng:

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng  bảo đảm công khai, minh bạch với việc xây dựng biểu điểm thi đua rõ ràng cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao.

Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng văn hóa nhà trường; “Chống tiêu  cực và bệnh thành tích trong giáo dục ”; Tham gia các hoạt động, các cuộc thi phong trào do Bộ GD&ĐT tổ chức:

100% Cán bộ, giáo viên tham gia các phong trào thi đua.

 1. IX. Một số công tác khác:

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác GD nhất là Chỉ thị số 11-CT/TW  của Bộ chính trị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tham mưu củng cố hoạt động của Hội đồng Giáo dục Thị trấn. Đẩy mạnh hoạt động của chi hội khuyến học, của Ban đại diện CMHS nhằm có điều kiện hỗ trợ cho hoạt động của nhà trường cũng như giúp học sinh nghèo vượt  khó học tốt .

– Y tế trường học phối hợp với chi hội chữ thập đỏ trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường. Thường xuyên bổ sung kịp thời các loại thuốc thông thường phục vụ tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ GV-HS. Tổ chức lớp học sơ cấp cứu cho HS nhằm giúp HS biết cách sơ cấp cứu khi có tai nạn xảy ra ra và thực hiện tốt chức năng nhân đạo của chi hội trong phạm vi nhà trường và địa phương. Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; tuyên truyền phòng chống các bệnh lạ, các bệnh phong; tay chân, miệng; cúm gia cầm…Tổ chức trồng thêm và chăm sóc tốt các chậu thuốc nam; vận động mua BHYT đạt chỉ tiêu đề ra.

– Tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do huyện, Thị Trấn tổ chức.

– Phối hợp với công đoàn, thực hiện tốt các đợt vận động lớn của ngành giáo dục cũng như của địa phương. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

– Thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ trong khâu tạo nguồn, phát triển đảng.

            C . MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA KẾ HOẠCH:

1/ Duy trì sĩ số – thực hiện PC THCS

–  Cố gắng hạn chế học sinh bỏ học dưới  1%

–  Cập nhật đầy đủ hồ sơ PC theo qui định, cố gắng giữ vững các tiêu chuẩn PC THCS trên địa bàn xã để Huyện phúc tra công nhận đạt mức độ 2 (10/2018).

– Chuẩn bị tốt hồ sơ phục vụ cho công tác PC TrHPT. Giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn để cuối năm 2018 đạt chuẩn PCGDTrH ở Thị Trấn Thủ Thừa

2/ Chất lượng dạy và học:

a/ Hạnh kiểm:

+  100 % HS được xếp loại HK từ TB  ­

+ Liên đội trường được công nhận: Liên đội vững mạnh xuất sắc

b/ Về học lực:

-Tỉ lệ TB ở các môn như sau:

Toán, Tiếng Anh 85%  trở lên. Các môn còn lại 95% trở lên

– Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng 96% trở lên. Tỉ lệ học sinh được công nhận TNTHCS: 100%. Tỉ lệ học sinh lên lớp sau khi thi lại: 98% trở lên.

–  Phấn đấu có nhiều HSG cấp Huyện, Tỉnh

– Mỗi tổ đăng ký 50% GV dạy giỏi cấp trường;  30% GVCN lớp giỏi cấp trường. Vận động CBGV đăng ký CSTĐ đảm bảo chỉ tiêu (15%): 10 CBGV

–  100 % GV đảm bảo thao giảng theo Phân công, dự giờ đồng nghiệp và tham gia ĐMPPDH. Mỗi giáo viên có 4 tiết thao giảng UDCNTT/ năm; dự giờ 18 tiết /năm.

–  Tổ chức 1 tiết Hội giảng ĐMPPDH có ứng dụng CNTT/ tổ chuyên môn/HK (Giáo viên dự  cùng các môn KHTN hoặc KHXH)

– Mỗi tổ chuyên môn phải xây dựng ít nhất 2 chuyên đề dạy học / năm

3/ Một số chỉ tiêu khác:

–  Tỉ lệ thu HP đạt: 98% trở lên

–  Tỉ lệ thu BHYT: 100 %;

–  Bổ sung từ 150 -200 bản sách cho TV. Đảm bảo đủ sách giáo khoa, sách  hướng dẫn giảng dạy cho giáo viên, sách dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, đảm bảo đủ các mặt báo theo qui định (tuổi trẻ, Phụ Nữ, Pháp luật, GDTĐ, TNTP, ND, LA…)

– Vận động 100 % GV – NV- HS tham gia tặng sách TV (qui bằng tiền: GV: 60.000đ GV/năm; HS 5.000đ/năm)

–  Phấn đấu mỗi tổ công đoàn giới thiệu ít nhất  1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho chi bộ xem xét giới thiệu học lớp nhận thức về Đảng và kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu Đảng ủy giao (Kết nạp ít nhất 1 người/ năm).

–  Tổ chức cho GV và  HS ít nhất 1 chuyến tham quan trong năm học.

 1. Về danh hiệu thi đua:

Đơn vị:     – Trường:  “Tập thể lao động  xuất sắc” đề nghị được nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh và  bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

– Thư viện tiên tiến

* Cá nhân:  –  Lao động tiên tiến: 67

–  Chiến sĩ thi đua cơ sở: 10

–  Chiến sĩ thi đua tỉnh: 01

 1. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Thực hiện nghiêm túc các thông tin báo cáo về công tác chuyên môn, các hoạt động, các phong trào về PGD-ĐT;  UBND Thị Trấn Thủ Thừa:

– Báo cáo tháng trước ngày 20 hằng tháng

– Báo cáo đầu năm: hạn cuối ngày 04/9/2019.

– Báo cáo sơ kết HKI: hạn cuối 03/01/2019

– Báo cáo tổng kết năm học: hạn cuối ngày 22/5/1019.

 1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM 2019-2020

1/ Tích cực tham mưu với cấp trên, tiếp tục đầu tư xây dựng, bổ sung, cơ sở vật chất đạt được các tiêu chuẩn công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo (năm 2020 hoàn thiện CSVC).

2/ Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các cuộc vận động mà ngành phát động :“Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, Cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.Tuyên truyền trong PHHS việc giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa mới (2020-2021 đối với lớp 6).

3/ Chỉ đạo tốt công tác chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng CNTT vào bài giảng, đổi mới kiểm tra đánh giá theo NQ 29/TW về đổi mới căn bản Giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.Thực hiện đầy đủ các buổi tập huấn theo chương trình mới do Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT tổ chức. Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, hạn chế học sinh yếu, kém.

4/ Làm tốt công tác phối hợp 3 môi trường: Gia đình, nhà trường, xã hội để giáo dục học sinh, nhất là công tác phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương để giáo dục học sinh cá biệt và huy động học sinh ra lớp. Giảm tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 1%.

5/ Làm tốt công tác thi đua hai tốt, động viên, khen thưởng GV-HS kịp thời

6/ Quan tâm, vận động các mạnh thường quân giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó.

7/ Thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường cũng như tham gia các hoạt động ở địa phương cũng như huyện tỉnh tổ chức.

 V . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào kế hoạch này, các tổ trưởng chuyên môn, tổ văn phòng, các đoàn thể, các đồng chí phụ trách các bộ phận thư viện, thiết bị, Chuyên trách PC xây dựng kế hoạch cụ thể ở bộ phận mình và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng theo thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THCS Thị Trấn Thủ Thừa./.

 

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD-ĐT

– UBND Thị Trấn;

– Các tổ trưởng CM

– Lưu

PHÒNG GD-ĐT THỦ THỪA             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

                                           KẾ HOẠCH THỜI GIAN

CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

NĂM  HỌC 2018-2019

 

THÁNG HOT ĐỘNG GIÁO DC THI GIAN
8/2018 1/ Tập trung học sinh, tổng kết công tác hè, lao động vệ sinh trường lớp, sinh hoạt tập thể, ôn tập đầu năm học. Học tập nội qui;

2/ Vào chương trình tuần 1

3/ Huy động học sinh ra lớp, nắm tình hình học sinh đầu năm

4/ Thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường

5/ Xây dựng kế hoạch dạy thêm trong nhà trường

6/ Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019; Kế hoạch kiểm tra nội bộ

7/ Củng cố bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường

8/ Hoàn chỉnh phân công chuyên môn, sắpTKB

9/ Họp PHHS đầu năm 2018-2019

10/ Chuẩn bị CSVC cho khai giảng năm học 2018-2019

11/ Lập quyết định tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2018-2019

13/8-18/8 SHTT; ôn tập

 

20/8/2018

Trong tháng

 

Trong tháng

Trong tháng

10/9-13/9/2018

 

Trong tháng

 

15/8

26/8/2018

27-31/8/2018

 

30-31/8/2018

 

 

9/2018 1/ Tiếp tục huy động học sinh ra lớp

2/ Tổ chức khai giảng năm học 2018-2019 (7h30)

3/ Cập nhật danh sách học sinh theo lớp.

4/ Nộp kế hoạch năm học, bản đăng ký thi đua;

5/ Lập học bạ khối 6; kiểm tra học bạ khối 7,8.9 lần 1.

6/ Tiếp tục triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp trung học đến các tổ chuyên môn  (Tổ Lý, Hóa sinh, Toán….) Hội thi thiết kế giáo án tương tác, giáo án E-learning cấp trường.

7/ Hoàn thành hồ sơ PCGD, chuẩn bị đón đoàn KT PCGD của huyện

8/ Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi VH K9 cấp trường

 

9/ Thống kê hồ sơ trường đầu năm, dự HN Hội đồng bộ môn cấp tỉnh

10/ Thực hiện ra quân tháng ATGT,Gởi báo cáo ATGT

11/ Đại hội Liên đội, HN cán bộ viên chức 2018-2019

12/ Tổ chức Hội nghị CB-CC-VC

13/ Sinh hoạt CM môn TA,GD, ĐL

Trước 04/9

5/9/2018

 

8/9-11/9

20/9- 25/9

15/9-20/9

 

Theo KH của PGD

 

 

 

 

30/9/2018

 

17/9-2/10

 

 

17/9-2/10/2018

 

Trong tháng

17/9-25/9

20/9/2018

 

27/9/2018

21,24,26/9/18

10/2018 1/ Tham gia hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện.

2/ Lập hồ sơ thi đua, gởi danh sách giáo viên đăng ký CSTĐ cấp cơ sở, cấp tỉnh  về PGD-ĐT.

3/ Tổ chức hội thi GVCN giỏi cấp trường

4/ Bồi dưỡng HSG văn hóa K9

5/ Thực hiện KT nội bộ theo kế hoạch

6/ Đón đoàn kiểm tra công nhận PCGD của huyện

7/ Cập nhật ngân hàng đề kiểm tra

8/ Sinh hoạt CM môn CN, NV, Toán

 

Trong tháng

 

5/10/2018

 

18/10/2018

Trong tháng

Theo KH

GVPC, BGH

GVBM

Trong tháng

Trong tháng

 

11/2018 1/ Tiếp tục bồi dưỡng HSG VH K9.

2/ Thực hiện KT nội bộ theo kế hoạch

3/ Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

 

4/ Giáo viên chủ nhiệm KT chéo hồ sơ lần 1

5/ Tổ chức hội thi VN, cắm hoa mừng 20/11

 

6/ Tổ chức  lễ kỷ niệm 20/11

7/ Nộp hồ sơ và sản phẩm dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh (Nếu có )

8/ Sinh hoạt CM môn VL, Sinh học

9/ Tổ chức Hội thi thiết kế giáo án tương tác bằng phần mềm ActivInspire năm học 2018-2019.

 

Trong tháng

Theo KH

30/10-10/11

Tuần 11 và 12

22- 25/11

18;19/11

 

20/11/2018

trong tháng

 

13;15/11/18

– 12/11 đến 17/11

(Tuần 13)

12/2018 1/ Tổ chức Hội thi thiết kế giáo án điện tử E-Leaning cấp huyện năm học 2018-2019.

2/ Ôn tập và Kiểm tra học kỳ 1 ở các khối lớp

3/ Thống kê hồ sơ trường giữa năm

4/ Thực hiện KH Kiểm tra nội bộ

5/ Nghỉ giữa HK

6/ Thi GVCN lớp giỏi cấp huyện (Hồ sơ, năng lực hiểu biết)

– 19/11 đến 24/11

(Tuần 14)

24/12-29/12

25/12/2018

Trong tháng

31/12/2018

Trong tháng

01/2019

 

1/ GVCN kiểm tra chéo hồ sơ  lớp 9 lần 2

2/ Tiếp tục bồi dưỡng HS thi học sinh giỏi MTCT,  VH

3/ Họp PHHS ở các khối lớp, trường  lần 2

4/ Hoàn chỉnh xét duyệt HKI, báo cáo sơ kết HK1

5/ Xét thi đua HKI

7/ Kiểm kê tài sản 0h 1/1/2019

8/ Tham gia hội thi văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân

9/ Tự  Đánh giá kết quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”của trường

10/ Thi GVCN giỏi cấp huyện (Kể chuyện, xử lý tình huống)

 

30/1 báo cáo

Theo KH Bộ

 

Trong tháng

Trong tháng

 

04/01/2019

5/1-6/1

5/1 xong

 

20-22/1

 

 

Trong tháng

 

02/2019 1/ Nghỉ tết âm lịch

2/  Thi học sinh giỏi VH cấp huyện

3/ Thực hiện kế hoạch KT nội bộ

 

Trong tháng

01-10/2/2019

Trong tháng

 

3/2019

 

 

 

 

 

 

1/ Thi GVCN lớp giỏi cấp huyện, tỉnh (phần thi hồ sơ, kiểm tra năng lực hiểu biết cấp tỉnh)

2/ Tham gia thi Tin học trẻ cấp Tỉnh

3/  Xét  SKKN CSTĐ tỉnh

4/ Thực hiện kế hoạch KT nội bộ

5/ Tổ chức tham quan cho Học sinh

6/ Hội thi thiết kế GA tương tác bằng phần mềm ActivInspire; GA Elearningcấp huyện

7/ Khảo sát tình hình đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Theo KH  tỉnh

 

Trong tháng

Trong tháng

Trongtháng

Theo KH

Theo KH huyện

 

Trong tháng

4/2019 1/ Dự thi thiết kế GA tương tác bằng phần mêm ActivInspire cấp Tỉnh; Thi thiết kế GA Elearning cấp tỉnh.

2/ Thi GVCN lớp giỏi cấp tỉnh (Phần thi kể chuyện, xử lý tình huống)

3/ GVCN Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9 lần 3

4/ Xét duyệt SKKN của CSTĐCS

5/  Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9 giữa các trường

6/ Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ

7/ Thi HSG VH cấp tỉnh

Trong tháng

 

 

Trong tháng

 

25/4  b/c

21-26/4

KH –PGD

Trong tháng

Trong tháng

5/2019 1/  KT  HKII

2/ Xét duyệt 2 mặt GD , xét lên lớp

3/ Xét thi đua HK2, cả năm

4/ Thống kê hồ sơ cuối năm

5 /Gởi hồ sơ thi đua của trường

6/ Tổng kết năm học, ôn thi tuyển 10

7/ Lập hồ sơ dự tuyển vào trường chuyên LA

8/ Họp PHHS lần 3

12/ Lập kế hoạch ôn tập và kiểm tra lại sau hè

13/ Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2019

14/ Xét CN TNTHCS năm học 2018-2019

13-18/5/2019

20-21/5/2019

22/5/2019

22/5

25/5/2019

27-29/5/2019

25-31/5

28;29/5/2019

Trong tháng

25-28/5/2019

Cuối tháng

6/2019 1/ Tổ chức ôn thi tuyển 10

2/ Thi tuyển vào lớp 10 hệ chuyên

3/ Thi tuyển lớp 10 THPT

4/ Sinh hoạt hè theo kế hoạch

5/ Tham quan hè cho GV-NV

6/ Tổ chức ôn tập và kiểm tra lại cho học sinh

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng

Trong tháng

trong tháng

7/2019 1/ Tham gia tập huấn chuyên môn hè 2019

2/ Sinh hoạt hè theo kế hoạch

3/ Xét tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

4/ Khảo sát trình độ Tiếng Anh học sinh lớp 6 đăng ký học chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm năm học 2019-2020

Theo KH tỉnh

Trong tháng

Theo KH

Theo KH

 

 

8/2019 1/ Tựu trường năm học 2019-2020

 

Ghi chú: Kế hoạch này được niêm yết để giáo viên và học sinh biết.

 

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG