BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 97/BC-THCSTT                                                      Thị Trấn, ngày 24 tháng 5 năm 2021

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021

 

      Thực hiện Công văn số 1381/PGDĐT ngày 07/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

      Công văn số 475/PGDĐT ngày 13/04/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối kỳ 2 và báo cáo tổ kết năm học 2020-2021;

      Công văn số 625/PGDĐT ngày 06/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo v/v điều chỉnh thời gian ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kỳ 2 năm học 2020-2021;

     Trường THCS Thị Trấn báo cáo tổng kết năm học 2020-2021với các nội dung cụ thể như sau:

 1. Đánh giá việc phát triển mạng lưới trường, lớp, học sinh
 2. Quy mô phát triển trường lớp, học sinh, giáo viên

1.1.  Báo cáo số học sinh đầu năm học, số học sinh giảm, bỏ học trong năm học

 

 

 

Stt

 

 

Khối

 

Số

lớp

Tổng số

học sinh

đầu năm

Tổng số học sinh cuối năm Số học sinh chuyển đến, tái huy động Số học sinh chuyển đi Số học sinh bỏ học Tỉ lệ học sinh bỏ học Ghi chú
1 6 9 398 396 0 01 01 0.25%
2 7 8 349 348 0 00 01 0.29%
3 8 10 410 400 0 02 08 1.95%
4 9 8 348 345 0 0 03 0.87%
Cộng 35 1505 1489 0 03 13 0.86%

 

– Số lượng học sinh giảm so với đầu năm học: 17 HS

Trong đó:

+ Chuyển trường: 03 HS (Thịnh 6/9, Đạt 8/10, Lợi 8/6)

+ Chuyển đến: 00 HS

+ Bỏ học 13/1505 (Hiếu 9/6, Hân 9/7, Giàu 9/7, Huy 8/6, Hân 8/6, Diễm 8/6, Hân 8/7, Danh 8/7, Hào 8/8, Tâm 8/10, Non 8/10, Phú 7/6, Trường 6/5) chiếm tỉ lệ 0.86 %.

1.2. Tình hình  giáo viên

– Tổng số giáo viên – NV đầu năm học là: 63.

– Tổng số GV- NV hiện tại là: 63/45 nữ (01 GV Toán chuyển đến Cô Dương Ngọc Lãnh 01/10/2020, 01 CBCC Phòng GD&ĐT điều động về làm Hiệu trưởng Thầy Phạm Quốc Tuấn 29/4/2021, 01 GV Ngữ văn nghỉ hưu Huỳnh Ngọc Yến 01/12/2020, và 01 GV nghỉ thôi việc thầy Nguyễn Văn Thật 01/03/2021).

* Chia ra:

– CBQL: 03/02 nữ. (Sau ĐH:01; Đại học: 02;Cao đẳng:…….;THSP:…….).

– Giáo viên: 55/40 nữ (Đại học: 45; Cao đẳng: 10). (Tính luôn TPT và GVTV)

– Nhân viên: 05/03 nữ. (Đại học: 01; Cao đẳng: 01; TC: 01) .

– Tổng số Đảng viên: 35/25 nữ. Chính thức 34; dự bị 01 (Thầy Tài).

+ CBQL: 02/02 nữ. (Thầy Tuấn HT chưa chuyển SHĐ)

+ GV: 30/20 nữ.

+ NV: 03/03 nữ.

 1. Các giải pháp đã thực hiện trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

– Năm học 2019-2020 trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá ngoài, cập nhật đủ hồ sơ minh chứng nhưng không tham gia đánh giá ngoài vào tháng 12/2020. Lý do theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, rơi vào khống chế KĐCL mức 2, không đủ điều kiện công nhận chuẩn QG cấp độ 1 giai đoạn 2015-2020. Vì các nguyên nhân khách quan sau:

Tiêu chuẩn 1 Tổ chức và QL nhà trường Tiêu chí 1.6 Quản lý hành chính, tài chính và tài sản (Chỉ báo b) “Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, kiểm toán”: Nhà trường còn vi phạm Kết luận số 15/KL-TTr ngày 19/02/2020 của thanh tra Sở GD&ĐT Long An, chủ tài khoản là Hiệu trưởng đã nghỉ hưu từ 01/6/2020 Lê Thị Tuyết Linh.

Tiêu chuẩn 2 CB QL, GV, NV và học sinh Tiêu chí 2.2 Đối với giáo viên (Chỉ báo c) “…….trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá không có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên”: Nhà trường còn vi phạm Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-TT ngày 01/10/2018 v/v thi hành kỷ luật đối với viên chức thầy Lê Văn Lành, hình thức Cảnh cáo; Và Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-TT ngày 19/12/2018 Quyết định v/v thi hành kỷ luật đối với giáo viên cô Trương Thị Lắm (Bỏ việc).

– Năm học 2020-2021 nhà trường đã tiếp tục phân công và theo dõi các thành viên bảo quản và lưu trữ hồ sơ kiểm định cuối năm học.

– Thực hiện nghiêm túc các công văn tuyên truyền về phòng chống các tệ nạn xã hội: uống rượu, bia; hút thuốc lá trong cơ quan đơn vị. Thực hiện đúng quy định về” Ngôi trường không khói thuốc lá”

– Nghiêm túc thực hiện các công văn về phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid.19

 1. Công tác phổ cập giáo dục

+ Các biện pháp:

– Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết của Đảng và nhà nước về thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục đến năm 2021 bằng nhiều hình thức. Tiếp tục thực hiện PCGD THCS đúng độ tuổi và thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học.

– Tiếp tục nâng chất lượng dạy học: Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh đảm bảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tổ chức dạy phụ đạo học sinh yếu kém, duy trì tốt sĩ số học sinh trong nhà trường.

– Tập trung huy động học sinh ra lớp đầu năm học, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học trong hè, đặc biệt chú trọng việc tuyển sinh đầu cấp.

– Duy trì họp BCĐ, báo cáo những công việc đã làm được và chưa làm được để có hướng điều chỉnh, khắc phục.

– Thành lập các tổ vận động theo từng ấp để hỗ trợ nhà trường trong các khâu vận động trẻ ra lớp phổ thông cũng như ra lớp PC. Công tác vận động phải luôn gắn chặt với các ban ngành, đoàn thể.

– Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tuyên truyền, vận động để mọi người dân đều có sự quan tâm đến giáo dục, đặc biệt là làm tốt công tác giúp đỡ học sinh nghèo, vượt khó, tiếp thêm sức mạnh về tinh thần, vật chất cho các em có niềm tin và nghị lực đến trường.

– Làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ, tích cực giảng dạy các lớp phổ cập khi có học viên ra lớp.

*Kết quả phổ cập giáo dục THCS (báo cáo đến thời điểm 31/12/2020):

           Tỉ lệ thanh thiếu niên từ 15 -18 tuổi tốt nghiệp THCS là: 678/737, đạt tỉ lệ: 92.0%.

Căn cứ theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Căn cứ theo thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 04/12/2009 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về việc quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục THCS. Đơn vị  Thị Trấn Thủ Thừa đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 tại thời điểm tháng 12/2019.

Tồn tại:

– Chưa mở được lớp phổ cập THCS năm học 2020-2021.

 1. Công tác tổ chức dạy 2 buổi/ngày

Năm học 2020-2021, Trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh  toàn trường, cả 4 khối 6,7,8,9 với tổng số 1489 HS.

Học sinh học 2 buổi/ngày được củng cố, bồi dưỡng kiến thức góp phần nâng cao chất lượng cuối năm.

Tuy nhiên số lượng học sinh vắng học ngày còn khá nhiều đặc biệt ở khối lớp 9. Mặc dù GVCN, BGH thường xuyên liên hệ với PHHS nhưng kết quả chuyển biến còn chậm.

 1. Kết quả chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học
 2. Tình hình và kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trong trường theo định hướng phát triển phấn đấu và năng lực học sinh

Thực hiện Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh từ năm học 2017-2018, trường đã chỉ đạo giáo viên thực hiện các vấn đề sau:

– Ngay từ đầu năm nhà trường đã triển khai Công văn số 2273/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2017 của Sở Giáo dục v/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh từ năm học 2017-2018

– Không dạy những nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa.

     – Xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học.

     – Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh

– Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

– Việc tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo, các mô hình và câu lạc bộ còn hạn chế vì thiếu cơ sở vật chất; công tác xã hội hóa chưa thực sự thu hút ớ các mạnh thường quân

– Hoạt động giáo dục Hướng nghiệp và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở được thực hiện hàng tháng cho học sinh cuối cấp, có kế hoạch giáo dục các em sau khi tốt nghiệp THCS, nếu không tiếp tục vào trường THPT thì sẽ đăng ký vào các trường Nghề theo nguyện vọng.

– Thông báo về kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 của các trường trong khu vực để các em lựa chọn cho mình hướng đi thích hợp.

– Trong các buổi họp cha mẹ học sinh theo định kỳ, nhà trường tổ chức tuyên truyền, giới thiệu và thông báo cho cha mẹ học sinh biết các nghề trình độ trung cấp do trường Cao đẳng nghề tuyển sinh, cũng như các chế độ chính sách đối với học sinh khi học nghề.

– Phối hợp với trường Cao đẳng nghề Long An tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và cha mẹ học sinh trước khi chuẩn bị hồ sơ Tuyển sinh 10. Tổ chức cho HS khối 9 tham quan trường Cao Đẳng Nghề Long An (có 65 tham gia).

– Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên và học sinh. Trong năm nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham gia tập huấn về Kỹ năng sống lồng vào các giờ Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp

– Việc giáo dục thể chất cho HS được tổ chức thường xuyên qua các giờ Thể dục chính khóa và các tiết bồi dưỡng TDTT

– Kết quả cụ thể:

 1. Đối với Cán bộ giáo viên, công nhân viên:
Năm học Tổng số CBGV-NV CSTĐ cấp tỉnh CSTĐ cấp cơ sở GV đạt LĐTT
2019 – 2020 66 00 10 66
2020 – 2021 63 00 10 63

 

 1. b) Đối với học sinh:

Kết quả hoạt động dạy học ngoại ngữ: Trường có 12 lớp học chương trình TA thí điểm theo đề án ngoại ngữ Quốc gia đến năm 2020 trong đó K9 có 03 lớp với 122 học sinh học; Khối 8 có 05 lớp với 187 HS;  K7 có 02 lớp với 89 HS và K6 có 2 lớp với 89 học sinh (Tổng cộng có 487 HS học chương trình TA thí điểm). Các lớp còn lại học theo chương trình Tiếng Anh hệ 7 năm.

– Tỉ lệ bỏ học đạt 0.89%

– Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng chiếm 1418/1489 đạt 95.2% giảm 3,9% so năm học trước.

– Tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm trung bình trở lên đạt 1486/1489 đạt 99,8% giảm 0,2% so với năm học trước.

– Tỉ lệ học sinh TNTHCS là 345/345 đạt 100% giữ vững so với năm học trước.

 1. Công tác ôn tập và chuẩn bị cho kỳ Tuyển sinh lớp 10 năm 2020-2021

– Bộ phận chuyên môn lập kế hoạch ôn tập và tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ nghiêm túc.

– Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Ban tổ chức trong các kỳ kiểm tra (cuối kỳ I và cuối kỳ II); Quyết định thành lập ban ra đề, so in đề, ban coi và chấm kiểm tra (kể cả đề kiểm tra do Phòng ra)

– Phân công giáo viên coi và chấm bài kiểm tra nghiêm túc, công bằng, khách quan

– Tổ chức họp xét hai mặt giáo dục cho học sinh khối 9 và các khối 6, 7, 8 khi có kết quả kiểm tra.

– Do tình hình dịch Covd.19 diễn biến phức tạp nên việc ôn tập tuyển sinh 10 không thực hiện được trực tiếp mà giáo viên phải tự tổ chức ôn cho học sinh bằng mọi hình thức: trực tuyến, onlien, phát bài trực tiếp cho học sinh tự học ở nhà….Quyết tâm thực hiện việc làm: “học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”

 1. Công tác đổi mới quản lý chuyên môn và các hoạt động giáo dục

     – Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới quản lý trong các trường trung học, ứng dụng phần mềm Misa trong quản lý tài chính, sử dụng hộp thư điện tử trong thông tin, báo cáo…

–  Cán bộ, giáo viên trường nghiên cứu, tham khảo tài liệu, các kiến thức có liên quan trên mạng để phục vụ cho giảng dạy.

– Đổi mới công tác quản lý chuyên môn. Các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm đánh giá đúng thực chất phong trào thi đua, khắc phục bệnh thành tích của đơn vị: nhà trường tổ chức tốt các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tổ chức chuyên đề môn Ngữ văn cấp huyện

– Công tác thi đua, khen thưởng; việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo; cuối năm trường được xếp hạng thứ 4/9 trường trong huyện.

– Thực hiện ba công khai trong các trường học: thực hiện đúng, đầy đủ các quy chế công khai theo quy định như: công khai chất lượng đào tạo, công khai tài chính, công khai thi đua….

– Thực hiện đúng quy định việc đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Kết quả:

+ Cán bộ quản lý: 3. Trong đó có 2 xuất sắc và 1 khá

+ Giáo viên: 55. Trong đó có        xuất sắc;       khá

+ Nhân viên:     . Trong đó có       khá

– Tổng cộng CB-GV-NV: 63. Trong đó có      xuất sắc;      khá

     – Thực hiện việc dạy học tích hợp, liên môn và xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học; sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

     Qua đó Phòng và Trường đã tổ chức được các Hội nghị chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tại 9 trường THCS cho CB, GV tất cả các trường cùng tham dự để rút kinh nghiệm.

– Quản lý chặt chẽ và nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục-Đào tạo; Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Long An về việc Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 2480/SGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Sở Giáo dục-Đào tạo Long An về việc Hướng dẫn dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An

 1. Kết quả thực hiện 2 mô hình:

– Tiếp tục tổ chức xây dựng và thực hiện tốt các mô hình về đổi mới sinh hoạt chuyên môn và Vận động tham gia BHYT 100%.

 1. Về việc triển khai văn bản 679/SGDĐT-GDTrH ngày 21/3/2019 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tập trung báo cáo nội dung tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh góp phần đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo
 2. Kết quả việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

Nghiêm túc thực hiện theo các công văn chỉ đạo của cấp trên. Cụ thể:

– Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017-2018

– Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 v/v triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

– Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 v/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

– Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo v/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

– Thông tư 26/2020/TT-BGDĐ ngày 26/8/2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Công văn số 2787/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT từ năm học 2020-2021

 1. Triển khai, chuẩn bị thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018

     – Toàn thể CB-QL-GV tham gia thực hiện tốt các module 1, 2, 3

– Nghiêm túc tham gia việc chọn sách giáo khoa theo hướng dẫn; chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tham gia dạy lớp 6 năm học 2021-2022

 1. Đánh giá chung:
 2. Những việc đã làm được so với kế hoạch năm học

     – Huy động và duy trì sỉ số học sinh cuối năm bỏ học đạt dưới 1% (0,86%)

     – Tích cực triển khai và đạt được kết quả tốt về công tác PCGDTHCS.

     – Phong trào thiết kế giáo án tương tác, học sinh giỏi được giữ vững và phát triển về số lượng lẫn chất lượng.

– Toàn bộ CB-GV thực hiện tốt việc học tập các Modul về thay sách giáo khoa trực tuyến

– Công tác xã hội hoá tiếp tục phát huy tác dụng, hỗ trợ tích cực cho phong trào giáo dục, đặc biệt là vận động kinh phí cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

     – Kỷ cương, nề nếp, cảnh quan trường học ngày một tốt hơn.

     – Công tác kiểm tra trường học theo các chuyên đề dạy-học; quản lý; đổi mới chương trình, sách giáo khoa; phổ cập GDTHCS được quan tâm thực hiện thường xuyên.

 1. Tồn tại

     – Việc đổi mới phương pháp giảng dạy chưa đồng bộ nhất là việc hạn chế “Đọc- Chép” trong giảng dạy do trình độ học sinh không đồng đều. Việc sử dụng, bảo quản đồ dùng-thiết bị dạy học còn gặp khó khăn. Năng lực lãnh đạo và giảng dạy của một số cán bộ quản lý,  giáo viên còn hạn chế, chưa theo kịp tình hình giáo dục hiện nay (nhất là công nghệ thông tin).

      – Việc huy động học sinh ra lớp và duy trì sỉ số vẫn còn nhiều khó khăn do dịch bệnh covid-19, học sinh nghỉ học vào lười học, phụ huynh học sinh lo cuộc sống mưu sinh theiu61 quan tâm đến việc học của các em, giao phó cho nhà trường.

     – Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan, việc duy trì sĩ số học sinh, tỉ lệ học sinh yếu kém.

– Do dịch Covd.19 nên thời gian hoạt động trong trường bị gián đoạn và không tổ chức ôn tuyển sinh 10 cho học sinh cuối cấp.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trong tâm đối với giáo dục trung học năm học  2021-2022

 1. Nhiệm vụ trọng tâm
 2. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là quan điểm, đường lối phát triển giáo dục-đào tạo. Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức sư phạm góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ cơ bản do Đại hội đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
 3. Xây dựng các điều kiện để thực hiện có kết quả việc đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Tích cực hạn chế tỉ lệ học sinh có học lực yếu kém, tỉ lệ học sinh bỏ học ở các cấp học.
 4. Củng cố, ổn định và sắp xếp hợp lý mạng lưới trường lớp hiện có trên cơ sở bảo đảm chất lượng và các điền kiện phục vụ cho việc giảng dạy, học tập. Trên cơ sở đó thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ quản lý, giáo viên.
 5. Tiếp tục thực hiện và đạt chuẩn quốc gia về công tác PCGDTHCS. Giữ vững thành tích về công tác PCGDTHCS;
 6. Đổi mới quản lý tài chánh-tài sản, minh bạch trong việc thực hiện chế độ chính sách; ngăn chận các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường.
 7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học và học.
 8. Đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CB- GV-NV trong trường

– Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền các công văn tuyên truyền về phòng chống các tệ nạn xã hội: uống rượu, bia; hút thuốc lá trong cơ quan đơn vị. Thực hiện đúng quy định về” Ngôi trường không khói thuốc lá”

– Nghiêm túc thực hiện các công văn về phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid.19

 1. Phương hướng thực hiện

     Căn cứ thực tế tình hình giáo dục địa phương, các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Thủ Thừa, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS Thị Trấn sẽ xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và kế hoạch hoạt động hàng tháng trong năm học, tổ chức triển khai đến toàn thể nhà trường làm cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới

 1. IV. Kiến nghị đối với các cấp quản lý:

Phòng giáo dục đào tạo có kế hoạch bổ sung nhân sự đầy đủ cho trường  để tạo điều kiện cho trường trong việc phân công chuyên môn đầu năm, nhất là giáo viên bộ môn Ngữ văn.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của trường THCS Thị trấn Thủ Thừa./.

 

 

Nơi nhận:

– PGD-ĐT;

– Tổ CM;

– Lưu:VT.

                             P. HIỆU TRƯỞNG

    

                            

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *